Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  Garwolin
 
O Stacji 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin
Tel./fax: 25 684 35 95
    25 684 33 08
25 684 39 57
E-mail: psse.garwolin@pis.gov.pl
Godziny pracy: pon.-pt. 7:30-15:05 (kasa 8:00-14:00)
 
Telefon kontaktowy
czynny poza godzinami pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy
601 079 113


 
zdjęcie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie (PSSE) została utworzona w 1954 r. Obszar działania PSSE obejmuje powiat garwoliński, w skład którego wchodzą:
- 2 miasta: Garwolin, Łaskarzew;
- 2 miasto-gminy: Pilawa, Żelechów;
- 10 gmin: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Miastków Kościelny, Sobolew, Wilga, Trojanów.

 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Garwolinie pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest Pani mgr inż. Małgorzata Gadoś.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie działa na podstawie statutu nadanego przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzeniem Nr 290 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego. Regulamin organizacyjny, zawierający schemat organizacyjny PSSE
w Garwolinie, został zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego.

 

Celem działalności PSSE jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych. Cel ten jest realizowany poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami:
- higieny środowiska;
- higieny pracy w zakładach pracy;
- higieny procesów nauczania i wychowania;
- zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia.

Realizacja powyższych zadań ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Podstawowe przepisy prawne, na których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie opiera swoją działalność to:
 - Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1412)
(do pobrania)
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) (do pobrania)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) (do pobrania)
i inne przepisy obowiązujące podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami prowadzone w formie jednostek budżetowych.

 

Wykazy przepisów prawnych i norm, które stosowane są w działalności poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się w zakładce Komórki organizacyjne.

PSSE w Garwolinie nie dysponuje elektroniczną bazą aktów prawnych. Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie http://www.sejm.gov.pl/prace/prace.html
w dziale "Proces legislacyjny", jak również na stronie Rządowego Centrum Legislacji
http://www.rcl.gov.pl

 
                   

 powrót do góry